Các địa điểm lân cận
Artashat, Tỉnh Ararat, Armenia
Vostan, Tỉnh Ararat, Armenia
Mrgavan, Tỉnh Ararat, Armenia
Những nơi gần đó
Miasnut'yan Khorhrdanishi, Armenia
Khandak, Armenia
Budaghyan A., Armenia

Thời tiết tại Artashat, Armenia

62°
Nhiều mây
Cảm thấy như 62°
·
High65°Low54°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
61
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345