Lokasi terdekat
Fuwayriţ, Madinat ash Shamal, Qatar
Ar Ruways, Madinat ash Shamal, Qatar
Madīnat ash Shamāl, Madinat ash Shamal, Qatar
Tempat terdekat
Al Maskar al Qibli, Qatar
Al Maskar ash Shamali, Qatar
Maskar Bu Khalwah, Qatar