Lokasi terdekat
Dār Kulayb, Kegubernuran Selatan, Bahrain
Madīnat Ḩamad, Kegubernuran Pusat, Bahrain
Ar Rifā ', Kegubernuran Selatan, Bahrain
Tempat terdekat
Qal`at al Buqayshi, Bahrain
Sakhir Airbase, Bahrain
Jabal ad Dukhan, Bahrain