आसपास के स्थान
बिंदी, उत्तरी प्रांत, सियरा लिओन
गबरिया फोतम्बु, उत्तरी प्रांत, सियरा लिओन
कबला, उत्तरी प्रांत, सियरा लिओन
निकटवर्ती स्थान
Kabala Airport, सियरा लिओन
Kwofan, सियरा लिओन
Gbinsi, सियरा लिओन
मेट्रिक
सेल्सियस, किलोमीटर, किमी प्रति घंटा
इम्पीरियल
फारेनहाइट, मील, मील प्रति घंटा
समय
24 - घंटा समय