आसपास के स्थान
गबरिया फोतम्बु, उत्तरी प्रांत, सियरा लिओन
बिंदी, उत्तरी प्रांत, सियरा लिओन
कोइनाडुगु जिला, उत्तरी प्रांत, सियरा लिओन
निकटवर्ती स्थान
Gbinsi, सियरा लिओन
Konkoronto, सियरा लिओन
Gbondolokonkeh, सियरा लिओन
मेट्रिक
सेल्सियस, किलोमीटर, किमी प्रति घंटा
इम्पीरियल
फारेनहाइट, मील, मील प्रति घंटा
समय
24 - घंटा समय