Läheiset sijainnit
Umm Bāb, Al Rayyanin kunta, Qatar
Dukhān, Al-Shahaniya, Qatar
Ash Shīḩānīyah, Al-Shahaniya, Qatar
Lähellä olevat paikat
As Sabbanah Dukhan, Qatar
Matar Dukhan al Qadim, Qatar
Shati' Dukhan as Sabbanah, Qatar