Lokationer i nærheden
Umm Bāb, Al Rayyan Kommune, Qatar
Dukhan, Al-Shahaniya, Qatar
Ash Shīḩānīyah, Al-Shahaniya, Qatar
Steder i nærheden
As Sabbanah Dukhan, Qatar
Matar Dukhan al Qadim, Qatar
Shati' Dukhan as Sabbanah, Qatar