Κοντινές τοποθεσίες 
Νικουάου, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Μπερού, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Onotoa, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Κοντινά μέρη
Riki - frmr Moonfish Nursery, Κιριμπάτι
Nikunau Airfield, Κιριμπάτι
Beru Airport, Κιριμπάτι