Κοντινές τοποθεσίες 
Χωριό Bonriki, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Χωριό Buota, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Χωριό Nawerewere, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Κοντινά μέρη
Bonriki International Airport, Κιριμπάτι
US Mullinix Airfield WW2, Κιριμπάτι
Public Recreation Area, Κιριμπάτι

Ραντάρ Καιρού σε Χωριό Bonriki, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι

Δείτε ολόκληρη τη χώρα στο Radar
The Tomorrow.io Platform
To view the map, please use a browser that supports WebGL.