Κοντινές τοποθεσίες 
Ambo Village, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Χωριό Μπανάραμπα, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Χωριό Teaoraereke, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Κοντινά μέρη
Public Recreation Area, Κιριμπάτι
Tarawa Atoll Canoe Basin, Κιριμπάτι
Tarawa Lagoon, Κιριμπάτι