Các địa điểm lân cận
North Bougainville, Bougainville, Papua mới Guinea
Trung tâm Bougainville, Bougainville, Papua mới Guinea
Arawa, Bougainville, Papua mới Guinea
Những nơi gần đó
Buka Airport, Papua mới Guinea
Kanua, Papua mới Guinea
Karoola Airport, Papua mới Guinea

Weather Radar tại thành phố North Bougainville, Bougainville, Papua mới Guinea

Xem toàn bộ quốc gia trên Radar
The Tomorrow.io Platform
To view the map, please use a browser that supports WebGL.