Các địa điểm lân cận
Kimbe, Tỉnh Tây New England, Papua mới Guinea
Talasea, Tỉnh Tây New England, Papua mới Guinea
Kandrian Gloucester, Tỉnh Tây New England, Papua mới Guinea
Những nơi gần đó
Lake Umbul, Papua mới Guinea
Mount Krummel, Papua mới Guinea
Lake Ruik, Papua mới Guinea