Các địa điểm lân cận
Nkoyaphiri, Quận Kweneng, Botswana
Mogoditshane, Quận Kweneng, Botswana
Gabane, Quận Kweneng, Botswana
Những nơi gần đó
Gaborone Dam, Botswana
Seretse Khama International Airport, Botswana
Sir Seretse Khama Airport, Botswana

Chất lượng Không khí ở Nkoyaphiri, Quận Kweneng, Botswana

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Nkoyaphiri, Botswana

PM10
0.58 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.39 μg/ft3
NO2
0.81 ppb
SO2
0.88 ppb
CO
0.31 ppb
O3
59.69 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Nkoyaphiri, Botswana

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Nkoyaphiri, Botswana

Th 2, 22 tháng 7
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
47
56
37
37
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.50 μg/ft3
0.56 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.24 μg/ft3
PM25
0.35 μg/ft3
0.39 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.16 μg/ft3
NO2
5.8 ppb
7.03 ppb
3.57 ppb
1 ppb
SO2
0.55 ppb
0.78 ppb
0.53 ppb
0.5 ppb
CO
0.31 ppb
0.37 ppb
0.3 ppb
0.2 ppb
O3
36.6 ppb
25.44 ppb
18 ppb
44.97 ppb
AQI
37
37
39
35
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.35 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.35 μg/ft3
PM25
0.24 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.25 μg/ft3
NO2
3.57 ppb
1 ppb
4.05 ppb
7.28 ppb
SO2
0.53 ppb
0.5 ppb
0.41 ppb
0.83 ppb
CO
0.3 ppb
0.2 ppb
0.18 ppb
0.29 ppb
O3
18 ppb
44.97 ppb
36.08 ppb
16.5 ppb
AQI
19
32
37
51
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.19 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.51 μg/ft3
PM25
0.13 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.36 μg/ft3
NO2
3.21 ppb
1.01 ppb
6.71 ppb
13.12 ppb
SO2
0.7 ppb
0.77 ppb
0.68 ppb
1.34 ppb
CO
0.21 ppb
0.13 ppb
0.2 ppb
0.4 ppb
O3
15.97 ppb
39.76 ppb
32.97 ppb
9.44 ppb
AQI
37
38
0
0
Phấn hoa

Cây

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ

0
0
-
Không có
-
Không có
PM10
0.34 μg/ft3
0.33 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.24 μg/ft3
0.22 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
6.45 ppb
1.02 ppb
N/A
N/A
SO2
0.87 ppb
0.57 ppb
N/A
N/A
CO
0.36 ppb
0.18 ppb
N/A
N/A
O3
4.83 ppb
37.62 ppb
N/A
N/A