Các địa điểm lân cận
Patos Fshat, Hạt Fier, Albania
Bashkia Patos, Hạt Fier, Albania
Patos, Hạt Fier, Albania
Những nơi gần đó
Mali i Romesit, Albania
Mali Cuke Dovinces, Albania
Mal Fikut Maze, Albania
HIGH-TEMPERATURE ORANGE WARNING
XEM TẤT CẢ

Thời tiết tại Patos Fshat, Albania

72°
Quang đãng
Cảm thấy như 72°
·
High79°Low64°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
84
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
5/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
5/5
012345