Các địa điểm lân cận
Fier-Çifçi, Hạt Fier, Albania
Fier, Hạt Fier, Albania
Patos, Hạt Fier, Albania
Những nơi gần đó
Manastiri Ardenices, Albania
Keneta e Solit, Albania
Gjoli i Dellenjes, Albania

Thời tiết tại Fier-Çifçi, Albania

64°
Quang đãng
Cảm thấy như 64°
·
High80°Low55°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
30
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
5/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
3/5
012345