Yakındaki konumlar
rahat, Güney Bölgesi, İsrail
Lehavim, Güney Bölgesi, İsrail
Ofaqim, Güney Bölgesi, İsrail
Yakın yerler
Agem 'Onati, İsrail
Har Lehavim, İsrail
Shmurat Lahav Darom, İsrail