Pobliskie lokalizacje
Rahat, Dystrykt Południowy, Izrael
Lehavim, Dystrykt Południowy, Izrael
Ofaqim, Dystrykt Południowy, Izrael
Miejsca w pobliżu
Agem 'Onati, Izrael
Har Lehavim, Izrael
Shmurat Lahav Darom, Izrael