ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Asau, Vaisigano, ซามัว
Safotu, Gaga'ifomauga, ซามัว
Gataivai, ปาเลาลี, ซามัว
สถานที่ใกล้เคียง
Asau Airport, ซามัว
Mount Sama'au, ซามัว
Mount Elietoga, ซามัว
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง