Lokasi terdekat
Asau, Vaisigano, Samoa
Safotu, Gaga'ifomauga, Samoa
Gataivai, Palauli, Samoa
Tempat terdekat
Asau Airport, Samoa
Mount Sama'au, Samoa
Mount Elietoga, Samoa