ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
บ้านสุไหงป่าดี, นราธิวาส, ประเทศไทย
อ. สุไหงปาดี, นราธิวาส, ประเทศไทย
สุไหงโก - ลก, นราธิวาส, ประเทศไทย
สถานที่ใกล้เคียง
Wat Pari Mangkhalawat, ประเทศไทย
Kan Faifa Suanphumiphak Amphoe Su-ngai Padi, ประเทศไทย
Matsayit Si Ra Tun Am Ra Hum, ประเทศไทย
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

สภาพอากาศใน บ้านสุไหงป่าดี, ประเทศไทย

88°
แจ่มใส
รู้สึกเหมือน 98°
·
High104°Low84°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

คุณภาพอากาศ

รายละเอียดแบบเต็ม
0
83
500
คุณภาพอากาศ:ปานกลาง

ดัชนีละอองเกสร

รายละเอียดแบบเต็ม
ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345