ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

สภาพอากาศใน นครราชสีมา, ประเทศไทย

ขามสะแกแสง
ครบุรี
โชคชัย
ด่านขุนทด
นครราชสีมา
โนนสูง
บัวใหญ่
บ้านห้วยแถลง
ปักธงชัย
ปากช่อง
พิมาย
ไม่ใช่คนไทย
สูงเนิน
เสิงสาง
อ. แก้งสนามนาง
อ. ขามสะแกแสง
อ. เฉลิมพระเกียรติ
อ. โชคชัย
อ. ด่านขุนทด
อ. วังน้ำเขียว
อ. หนองบุญมาก
อำเภอขามทะเลสอ
อำเภอคง
อำเภอครบุรี
อำเภอจักราช
อำเภอชุมพวง
อำเภอเทพารักษ์
อำเภอโนนแดง
อำเภอโนนไทย
อำเภอโนนสูง
อำเภอบัวลาย
อำเภอบัวใหญ่
อำเภอบ้านเหลื่อม
อำเภอประทาย
อำเภอปักธงชัย
อำเภอปากช่อง
อำเภอพระทองคำ
อำเภอพิมาย
อำเภอเมืองนครราชสีมา
อำเภอเมืองยาง
อำเภอลำทะเมนชัย
อำเภอสีคิ้ว
อำเภอสีคิ้ว
อำเภอสีดา
อำเภอสูงเนิน
อำเภอเสิงสาง
อำเภอห้วยแถลง