ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
อำเภอศรีธาตุ, อุดรธานี, ประเทศไทย
อำเภอกู่แก้ว, อุดรธานี, ประเทศไทย
อำเภอท่าคันโท, กาฬสินธุ์, ประเทศไทย
สถานที่ใกล้เคียง
Wat Sri Sawang, ประเทศไทย
Wat Burapha Mangkhalaram, ประเทศไทย
Wat Pa Kut I Thao, ประเทศไทย
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน อำเภอศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ, อุดรธานี, ประเทศไทย

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน อำเภอศรีธาตุ, ประเทศไทย

PM10
0.26 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.18 μg/ft3
NO2
2.38 ppb
SO2
2.19 ppb
CO
0.19 ppb
O3
13.69 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน อำเภอศรีธาตุ, ประเทศไทย

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน อำเภอศรีธาตุ, ประเทศไทย

ศ. 14 มิถุนายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
18
31
35
29
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
0
0
0

หญ้า

0
0
1
0
PM10
0.17 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.25 μg/ft3
PM25
0.12 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.17 μg/ft3
NO2
1.56 ppb
0.45 ppb
1.1 ppb
1.73 ppb
SO2
2.42 ppb
1.26 ppb
1.17 ppb
2.87 ppb
CO
0.15 ppb
0.14 ppb
0.16 ppb
0.16 ppb
O3
15.43 ppb
36.54 ppb
36.94 ppb
22.32 ppb