ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
กระนวน, ขอนแก่น, ประเทศไทย
อำเภอกระนวน, ขอนแก่น, ประเทศไทย
อำเภอซำสูง, ขอนแก่น, ประเทศไทย
สถานที่ใกล้เคียง
Wat Non Ruesi Samakkhitham, ประเทศไทย
Wat Si Na Nat, ประเทศไทย
Wat Sirithan Wanaram, ประเทศไทย
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง