Locais próximos
Falefa, Atua, Samoa
Lufilufi, Atua, Samoa
Solosolo, Atua, Samoa
Lugares proximos
Taelefaga Power Station, Samoa
Mount Poutavai, Samoa
Mauga Tele, Samoa