Steder i nærheten
Madīnat ash Shamāl, Madinat ash Shamal, Qatar
Ar Ruways, Madinat ash Shamal, Qatar
Fuwayriţ, Madinat ash Shamal, Qatar
Nærliggende steder
Maskar Bu Khalwah, Qatar
Al Maskar ash Shamali, Qatar
Al Maskar al Qibli, Qatar