आसपास के स्थान
अज़ीतो, सेतुबल जिला, पुर्तगाल
क्विंटा कॉनडे, सेतुबल जिला, पुर्तगाल
क्विंटा एंजो करते हैं, सेतुबल जिला, पुर्तगाल
निकटवर्ती स्थान
Parque Praca Republica Azeitao, पुर्तगाल
Fonte dos Pasmados, पुर्तगाल
Parque Da Bacalhoa, पुर्तगाल
मेट्रिक
सेल्सियस, किलोमीटर, किमी प्रति घंटा
इम्पीरियल
फारेनहाइट, मील, मील प्रति घंटा
समय
24 - घंटा समय