मेट्रिक
सेल्सियस, किलोमीटर, किमी प्रति घंटा
इम्पीरियल
फारेनहाइट, मील, मील प्रति घंटा
समय
24 - घंटा समय

... का मौसम आवेरो जिला, पुर्तगाल

Áगेदिया
Cortegaça
Fiães
Oiã
Sanfins
Voलहावो
अगुआडा दे सीमा
अनादि
अरक्का
अरदास की
अरिप्राना
अर्कोस
अलबरगिया-ए-वेलहा
अवंका
आर्गनसिल्हे
ईक्सो
एविरो
एस्गीरा
एस्टारेजा
एस्पार्गो
एस्पिनहो
एस्मोरिज़
ओलिविरिंह
ओलिवेरा डी अजेमिस
ओलिवेरा डी अजेमीस
ओलिवेरा डो बैरो
ओवार
कुकुजेस
कैस्टेलो डी पावा
गफन्हा दा एन्कार्नको
गफन्हा दा नज़र
गंभीर वोगा
नोगीरा दा रीडगौरा
पम्पिलोसा बॉटो करते हैं
पाकोस डी ब्रैंडाओ
पारदीलोह
फ़ेरा
बेडुइडो
ब्रैंका
मिलेहिरोस डी पोयारेस
मुर्तोसा
मेलेहड़ा
मैकिएरा डी कंबरा
मोस्टीयरो
रियो मेव
लामाओं
लुसो
लोभो
लौरासा
वलंगो
वले दे कंबा
वागोस
विला छे
वैलेगा
संगलहोस
सत्तो
साओ जोआ दा मदीरा
साओ जोआओ
साओ जोआओ डे वेर
साओ रोके
सांता मारिया डा फेरा
सालरे
सिल्वाल्डे