आसपास के स्थान
त्सुवगयगु, गेघारकुनिक प्रांत, आर्मीनिया
सेवन, गेघारकुनिक प्रांत, आर्मीनिया
वर्सर, गेघारकुनिक प्रांत, आर्मीनिया
निकटवर्ती स्थान
Murats'ani, आर्मीनिया
Gorshap'ul, आर्मीनिया
Arji K'ari, आर्मीनिया
मेट्रिक
सेल्सियस, किलोमीटर, किमी प्रति घंटा
इम्पीरियल
फारेनहाइट, मील, मील प्रति घंटा
समय
24 - घंटा समय