Ubicaciones cercanas
Gataivai, Palauli, Samoa
Vailoa, Palauli, Samoa
Safotu, Gaga'ifomauga, Samoa
Lugares cercanos
Pulemeli Mound, Samoa
Mount Tiafue, Samoa
Mount Lelua, Samoa