Κοντινές τοποθεσίες 
Αμόρα, Επαρχία Σετούμπαλ, Πορτογαλία
Αρεντέλα, Επαρχία Σετούμπαλ, Πορτογαλία
Σέξιλ, Επαρχία Σετούμπαλ, Πορτογαλία
Κοντινά μέρη
Parque Ribeirinho da Amora, Πορτογαλία
Estadio da Medideira, Πορτογαλία
Parque do Serrado, Πορτογαλία