Κοντινές τοποθεσίες 
Qaraxanlı, Επαρχία Τοβούζ, Αζερμπαϊτζάν
Τοβούζ, Επαρχία Τοβούζ, Αζερμπαϊτζάν
Ντοντάρ Κουστσού, Επαρχία Τοβούζ, Αζερμπαϊτζάν
Κοντινά μέρη
Boyuktapa Dagi, Αζερμπαϊτζάν
Ayidag, Αζερμπαϊτζάν
Qirilitapa, Αζερμπαϊτζάν