Κοντινές τοποθεσίες 
Αγκστάφα, Επαρχία Αγκτάφα, Αζερμπαϊτζάν
Βουρουν, Επαρχία Αγκτάφα, Αζερμπαϊτζάν
Qazax, Επαρχία Καζάχ, Αζερμπαϊτζάν
Κοντινά μέρη
Qirilitapa, Αζερμπαϊτζάν
Ucgol Dagi, Αζερμπαϊτζάν
Saritapa Dagi, Αζερμπαϊτζάν