Các địa điểm lân cận
Apia, Tuamasaga, Samoa
Vaiusu, Tuamasaga, Samoa
Vailima, Tuamasaga, Samoa
Những nơi gần đó
Apia Range Front Lighthouse, Samoa
Apia Park, Samoa
Apia Park, Samoa