Thời tiết hàng ngày ở Leulumoega, A'ana, Samoa

Xem trên Radar
5 min
1 hour
6 hours
1 day

Gió

Độ ẩm

Hiển thị

Áp suất

Mây

Điểm sương mù

Chỉ số UV

Chất lượng không khí

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Cây

Cỏ dại

Cỏ

Chất gây ô nhiễm

Nguy cơ thấp
Nguy cơ cao

PM10

PM25

NO2

SO2

CO

O3