Các địa điểm lân cận
Tỉnh Ba, Bộ phận phía Tây, Quần đảo Fiji
Ba, Bộ phận phía Tây, Quần đảo Fiji
Lautoka, Bộ phận phía Tây, Quần đảo Fiji
Những nơi gần đó
Karawa, Quần đảo Fiji
Nakadamu, Quần đảo Fiji
Tavuitolu, Quần đảo Fiji

Thời tiết tại Tỉnh Ba, Quần đảo Fiji

72°
Nhiều mây
Cảm thấy như 72°
·
High84°Low71°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
11
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345