Các địa điểm lân cận
Madrid, Cộng đồng Madrid, Tây ban nha
Trung tâm thành phố, Cộng đồng Madrid, Tây ban nha
Retiro, Cộng đồng Madrid, Tây ban nha
Những nơi gần đó
Statue of the Bear and Strawberry Tree, Tây ban nha
Puerta del Sol, Tây ban nha
The Roof, Tây ban nha

Chất lượng Không khí ở Madrid, Cộng đồng Madrid, Tây ban nha

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Madrid, Tây ban nha

PM10
0.95 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.58 μg/ft3
NO2
18.81 ppb
SO2
0.19 ppb
CO
0.31 ppb
O3
50.5 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Madrid, Tây ban nha

Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Madrid, Tây ban nha

Th 5, 11 tháng 4
SángTrưaChiềuTối
AQI
22
35
49
42
Phấn hoa

Cây

5
5
5
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
1
1
PM10
0.21 μg/ft3
0.42 μg/ft3
0.57 μg/ft3
0.49 μg/ft3
PM25
0.13 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.29 μg/ft3
NO2
3.01 ppb
1.19 ppb
0.76 ppb
2.31 ppb
SO2
0.26 ppb
0.3 ppb
0.26 ppb
0.55 ppb
CO
0.15 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
O3
12.19 ppb
42.91 ppb
54.6 ppb
38.08 ppb
AQI
42
56
85
48
Phấn hoa

Cây

5
5
5
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
1
1
PM10
0.49 μg/ft3
1.09 μg/ft3
0.84 μg/ft3
0.56 μg/ft3
PM25
0.26 μg/ft3
0.49 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.30 μg/ft3
NO2
3.14 ppb
1.72 ppb
0.88 ppb
2.54 ppb
SO2
0.65 ppb
0.94 ppb
0.65 ppb
0.88 ppb
CO
0.16 ppb
0.16 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
O3
22.11 ppb
50.51 ppb
64.77 ppb
44.74 ppb
AQI
37
41
36
0
Phấn hoa

Cây

5
5
5
-
Không có

Cỏ dại

0
0
0
-
Không có

Cỏ

1
1
1
-
Không có
PM10
0.43 μg/ft3
0.42 μg/ft3
0.24 μg/ft3
N/A
PM25
0.23 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.16 μg/ft3
N/A
NO2
2.64 ppb
0.59 ppb
0.48 ppb
N/A
SO2
0.68 ppb
0.14 ppb
0.07 ppb
N/A
CO
0.14 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
N/A
O3
24.74 ppb
41.24 ppb
35.53 ppb
N/A