Các địa điểm lân cận
Wollongong, New South Wales, Châu Úc
Trung tâm thành phố Wollongong, New South Wales, Châu Úc
Gwynneville, New South Wales, Châu Úc
Những nơi gần đó
Beaton Park, Châu Úc
Kerryn McCann Athletic Centre, Châu Úc
Brighton Lawn, Châu Úc

Chất lượng Không khí ở Wollongong, New South Wales, Châu Úc

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Wollongong, Châu Úc

PM10
1.48 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.97 μg/ft3
NO2
13.13 ppb
SO2
7.5 ppb
CO
0.19 ppb
O3
54.19 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Wollongong, Châu Úc

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Wollongong, Châu Úc

Th 4, 29 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
43
34
37
21
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.49 μg/ft3
0.42 μg/ft3
0.47 μg/ft3
0.11 μg/ft3
PM25
0.26 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.06 μg/ft3
NO2
0.51 ppb
1.51 ppb
1.47 ppb
1.7 ppb
SO2
0.24 ppb
0.2 ppb
0.22 ppb
0.35 ppb
CO
0.07 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
0.07 ppb
O3
32.12 ppb
26.48 ppb
24.15 ppb
21.56 ppb
AQI
21
21
23
16
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.11 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.11 μg/ft3
PM25
0.06 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.08 μg/ft3
NO2
1.7 ppb
2.15 ppb
3.64 ppb
2.81 ppb
SO2
0.35 ppb
0.69 ppb
0.78 ppb
0.59 ppb
CO
0.07 ppb
0.08 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
O3
21.56 ppb
24.38 ppb
19.91 ppb
16.63 ppb
AQI
15
23
0
0
Phấn hoa

Cây

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ

0
0
-
Không có
-
Không có
PM10
0.08 μg/ft3
0.16 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.05 μg/ft3
0.08 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
1.23 ppb
0.63 ppb
N/A
N/A
SO2
0.16 ppb
0.13 ppb
N/A
N/A
CO
0.08 ppb
0.07 ppb
N/A
N/A
O3
17.2 ppb
26.28 ppb
N/A
N/A