ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

Compare Locations

What’s the weather at your travel destination? Plan for your trip by comparing weather trends at up to 3 locations. You can see how conditions like temperature, rain, and snow vary over time.

แอชเบิร์น
อุณหภูมิ
ฝน
หิมะ

Yearly weather statistic

แอชเบิร์น
🥵Hottest day
กรกฎาคม 27, 33.2°C (91.8°F)
🥶Coldest day
มกราคม 31, -5.8°C (21.6°F)
💦Wettest months
กันยายน, มิถุนายน
Snowy months
กุมภาพันธ์, มกราคม, มีนาคม, ธันวาคม
Annual rainfall
949mm (37")
Annual snowfall
81mm (3")