ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Panguna, Bougainville, ปาปัวนิวกินี
อะระวะ, Bougainville, ปาปัวนิวกินี
Central Bougainville, Bougainville, ปาปัวนิวกินี
สถานที่ใกล้เคียง
Mount Negrohead, ปาปัวนิวกินี
Karato Airport, ปาปัวนิวกินี
Sugarloaf Mountain, ปาปัวนิวกินี
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

เรดาร์สภาพอากาศในเมือง Panguna, Bougainville, ปาปัวนิวกินี

ดูทั้งประเทศในแบบเรดาร์
The Tomorrow.io Platform
To view the map, please use a browser that supports WebGL.