ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
บารากานี, Anjouan, คอโมโรส
Ouani, Anjouan, คอโมโรส
Patsi, Anjouan, คอโมโรส
สถานที่ใกล้เคียง
Ouani Airport, คอโมโรส
Hamlindi, คอโมโรส
Mdzihe, คอโมโรส
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง