ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
คินเดีย, ภูมิภาคคินเดีย, กินี
ตันดอน, ภูมิภาคคินเดีย, กินี
Pré Prefecture de Dubréka, ภูมิภาคคินเดีย, กินี
สถานที่ใกล้เคียง
Balaya, กินี
Ferifou, กินี
Hiondian, กินี
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง