ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Jerez de la Frontera, อันดาลูเซีย, สเปน
El Puerto de Santa María, อันดาลูเซีย, สเปน
Puerto Real, อันดาลูเซีย, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Palacio Domecq, สเปน
Palacio de la Condesa de Casares, สเปน
Lustau, สเปน
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Jerez de la Frontera Jerez de la Frontera, อันดาลูเซีย, สเปน

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน Jerez de la Frontera, สเปน

PM10
0.56 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.31 μg/ft3
NO2
0.81 ppb
SO2
0.63 ppb
CO
0.13 ppb
O3
43.38 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Jerez de la Frontera, สเปน

ต้นไม้
1/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Jerez de la Frontera, สเปน

พฤ. 23 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
42
41
41
40
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.48 μg/ft3
0.52 μg/ft3
0.50 μg/ft3
0.52 μg/ft3
PM25
0.27 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.28 μg/ft3
NO2
1.57 ppb
0.92 ppb
0.38 ppb
0.24 ppb
SO2
0.33 ppb
0.24 ppb
0.25 ppb
0.33 ppb
CO
0.11 ppb
0.12 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
O3
28.97 ppb
27.37 ppb
37.61 ppb
40.02 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
41
41
40
37
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
1
PM10
0.52 μg/ft3
0.50 μg/ft3
0.52 μg/ft3
0.43 μg/ft3
PM25
0.29 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.23 μg/ft3
NO2
0.92 ppb
0.38 ppb
0.24 ppb
0.51 ppb
SO2
0.24 ppb
0.25 ppb
0.33 ppb
0.3 ppb
CO
0.12 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
O3
27.37 ppb
37.61 ppb
40.02 ppb
38.16 ppb