ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Lorut, ภาคลอริ, อาร์เมเนีย
Dsegh, ภาคลอริ, อาร์เมเนีย
Yeghegnut, ภาคลอริ, อาร์เมเนีย
สถานที่ใกล้เคียง
K'aralanj, อาร์เมเนีย
Zangak'ar, อาร์เมเนีย
Navasar, อาร์เมเนีย
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง