Närliggande platser
Ouzini, Anjouan, Komorerna
Adda-Douéni, Anjouan, Komorerna
Limbi, Anjouan, Komorerna
Platser i närheten
Hamjantro, Komorerna
Trindrini, Komorerna
Mlima Hachougou, Komorerna