Locais próximos
Orapa, Distrito Central, Botswana
Letlhakane, Distrito Central, Botswana
Mopipi, Distrito Central, Botswana
Lugares proximos
Orapa Airport, Botswana
Lagoa Madzudze, Moçambique
Lake Xau, Botswana