Obližnje lokacije
Popondetta, Provincija Oro, Papua Nova Gvineja
Sohe, Provincija Oro, Papua Nova Gvineja
Kokoda, Provincija Oro, Papua Nova Gvineja
Mjesta u blizini
Saint Francis Friary, Papua Nova Gvineja
Girua Airport, Papua Nova Gvineja
Big Embi, Papua Nova Gvineja