Obližnje lokacije
Koni-Đođo, Anžuvinski, Komori
Koni-Ngani, Anžuvinski, Komori
Limbi, Anžuvinski, Komori
Mjesta u blizini
Hachombo, Komori
Mlima Hachougou, Komori
Hamjantro, Komori