आसपास के स्थान
काकाड्रोव प्रांत, उत्तरी विभाग, फिजी द्वीप समूह
मैकूता प्रांत, उत्तरी विभाग, फिजी द्वीप समूह
लबासा, उत्तरी विभाग, फिजी द्वीप समूह
निकटवर्ती स्थान
Vatubuco, फिजी द्वीप समूह
Mariko, फिजी द्वीप समूह
Koromaya, फिजी द्वीप समूह
मेट्रिक
सेल्सियस, किलोमीटर, किमी प्रति घंटा
इम्पीरियल
फारेनहाइट, मील, मील प्रति घंटा
समय
24 - घंटा समय