Κοντινές τοποθεσίες 
Indian Rock Terrace, Περιοχή της Κολούμπια, Ηνωμένες Πολιτείες
Little Indian Rock Terrace, Περιοχή της Κολούμπια, Ηνωμένες Πολιτείες
Χωριό Foxhall, Περιοχή της Κολούμπια, Ηνωμένες Πολιτείες
Κοντινά μέρη
Hardy Recreation Center, Ηνωμένες Πολιτείες
Hardy Playground, Ηνωμένες Πολιτείες
Reservoir Playground, Ηνωμένες Πολιτείες

Ραντάρ Καιρού σε Indian Rock Terrace, Περιοχή της Κολούμπια, Ηνωμένες Πολιτείες

Δείτε ολόκληρη τη χώρα στο Radar
The Tomorrow.io Platform
To view the map, please use a browser that supports WebGL.