Κοντινές τοποθεσίες 
Ανατολικό τέλος, Περιοχή της Κολούμπια, Ηνωμένες Πολιτείες
Ανατολική Κεντρική, Περιοχή της Κολούμπια, Ηνωμένες Πολιτείες
Δικαστική πλατεία, Περιοχή της Κολούμπια, Ηνωμένες Πολιτείες
Κοντινά μέρη
Japanese American Memorial, Ηνωμένες Πολιτείες
Acacia Griffins Sculpture, Ηνωμένες Πολιτείες
Senate Terrace Fountain, Ηνωμένες Πολιτείες